Category Archives: Blog học tiếng Anh

100 từ tiếng Anh thông dụng nhất

Danh sách các từ quan trọng này được soạn thảo bởi nhà hùng biện người Anh, IA Richards, tác giả của nhiều cuốn sách bao gồm Basic English and Its Uses (1943). Tuy nhiên, 100 từ này không phải là một phần của phiên bản đơn giản của ngôn ngữ mà ông và CK Ogden […]

Danh sách 35 tiền tố chung trong tiếng Anh

Một tiền tố là một lá thư hoặc một nhóm các chữ cái gắn vào phần đầu của một từ (hoặc từ thư mục gốc ) mà một phần của nó chỉ ra ý nghĩa . Ví dụ: tiền tố từ bắt đầu bằng tiền tố trước , thường có nghĩa là “trước” hoặc “ở […]