Bứt phá điểm thi thpt quốc gia môn vật lí tập 2

148,000.00

Cuốn sách Bứt phá điểm thi thpt quốc gia môn vật lí tập 2 bao gồm 5 chuyên đề: Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử; Thí nghiệm thực hành, tổng ôn kiến thức Vật lí 11.