Tag Archives: Vật lí 12

Con lắc đơn: Lý thuyết, công thức tính và bài tập áp dụng

Lý thuyết về con lắc đơn Con lắc đơn là gì? Con lắc đơn là một hệ thống gồm một sợi dây không giãn khối lượng không đáng kể có chiều dài ℓ một đầu gắn cố định, đầu còn lại treo vật nặng có khối lượng m kích thước không đáng kể coi như […]