Category Archives: Marketing

Xây dựng thương hiệu cá nhân là gì? Cách xây dựng thương hiệu cá nhân

Khái niệm xây dựng thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân là việc bạn chịu trách nhiệm về cách bạn thể hiện bản thân. Nếu bạn cố gắng định vị mình như một chuyên gia hoặc trở thành một người có ảnh hưởng trong thị trường ngách của mình, thì việc xây dựng thương hiệu bản thân có thể giúp nâng cao […]

Chuyển đổi số Digital Transformation là gì? Tầm quan trọng của chuyển đổi số

Khái niệm Digital Transformation

Chuyển đổi số Digital Transformation là gì? Chuyển đổi số Digital Transformation đóng vai trò quan trọng như thế nào đối các doanh nghiệp hiện nay. Thách thức và cơ hội khi thực hiện chuyển đổi số Digital Transformation là gì? Bài viết dưới đây của Đọc Sách Hay sẽ giúp các bạn có được […]