Category Archives: Quản trị nhân sự

Thư từ chối ứng viên – Hình thức, mẫu và cách viết

Khái niệm thư từ chối ứng viên

Thư từ chối ứng viên trông như thế nào? Thư từ chối ứng viên được gửi theo hình thức nào, bao gồm những thông tin gì? Nếu bạn là nhà tuyển dụng, bạn có nên thông báo cho những ứng viên không được mời làm việc không? Còn nếu bạn là ứng viên thì có […]

Thư mời phỏng vấn: Hình thức, cách viết và mẫu thư phỏng vấn

Khái niệm thư mời phỏng vấn

Một lá thư mời phỏng vấn là một lời mời bằng văn bản gửi đến một ứng viên, nhằm thông báo cho họ về một cuộc phỏng vấn tại văn phòng hoặc tại địa điểm mà nhà tuyển dụng quyết định thực hiện việc các cuộc phỏng vấn, trao đổi thêm với ứng viên về […]