Category Archives: Kỹ năng lãnh đạo

Leadership là gì? Những yếu tố cần có của một người Leadership

Khái niệm leadership

Leadership là gì? Leadership là một thuật ngữ tiếng Anh khi dịch ra tiếng Việt có nghĩa là lãnh đạo. Mọi người đều biết lãnh đạo là gì, nhưng thực tế ít người có thể hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nó. Tạo ra một định nghĩa gắn kết trong tổ chức của bạn […]