Category Archives: Doanh nhân

Review sách quảng cáo theo phong cách Ogilvy

Tác giả David Ogilvy – Cha đẻ của ngành quảng cáo hiện đại Để có khách hàng hãy làm quảng cáo hay, học ắt tự tìm đến với bạn David Ogilvy  – cha đẻ của ngành quảng cáo hiện đại, người đã đóng góp một phần không nhỏ, tạo những nền móng vững chắc để […]