Quản trị doanh nghiệp là gì và tại sao nó quan trọng?

Khái niệm quản trị doanh nghiệp

Khi nhắc đến điều hành một doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp luôn là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng sống còn đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vậy quản trị doanh nghiệp là gì, tại sao nó lại quan trọng? Bài viết dưới đây của Đọc Sách Hay sẽ giúp bạn có lời giải đáp chính xác nhất!

Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, thông lệ và quy trình mà một doanh nghiệp được chỉ đạo và kiểm soát.

Quản trị doanh nghiệp đề cập đến cách thức mà các công ty được điều hành và nhằm mục đích gì. Nó xác định ai có quyền lực và trách nhiệm giải trình, và ai là người đưa ra quyết định. Về bản chất, nó là một bộ công cụ cho phép ban lãnh đạo và hội đồng quản trị đối phó hiệu quả hơn với những thách thức khi điều hành một doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp đảm bảo rằng doanh nghiệp có các quy trình ra quyết định và kiểm soát phù hợp để lợi ích của tất cả các bên liên quan (cổ đông, nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng) được cân bằng.

Quản trị ở cấp độ doanh nghiệp bao gồm các quá trình mà thông qua đó các mục tiêu của doanh nghiệp được thiết lập và theo đuổi trong bối cảnh của môi trường xã hội, quy định và thị trường. Nó liên quan đến các thông lệ và thủ tục để cố gắng đảm bảo rằng một doanh nghiệp được điều hành theo cách mà nó đạt được các mục tiêu của mình, đồng thời đảm bảo rằng các bên liên quan có thể tin tưởng rằng niềm tin của họ vào doanh nghiệp đó là có cơ sở.

Quản trị doanh nghiệp là gì
Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, thông lệ và quy trình mà một doanh nghiệp được chỉ đạo và kiểm soát

Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp

Sự công nhận

Có lẽ một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của quản trị doanh nghiệp là sự công nhận của các cổ đông. Sự công nhận là hai lần. Đầu tiên, có sự thừa nhận cơ bản về tầm quan trọng của các cổ đông đối với bất kỳ doanh nghiệp nào – những người mua quỹ cổ phiếu của doanh nghiệp cho hoạt động của nó. Vốn chủ sở hữu là một trong những nguồn tài trợ chủ yếu của doanh nghiệp. Thứ hai, từ sự thừa nhận cơ bản về tầm quan trọng của cổ đông theo nguyên tắc chịu trách nhiệm trước cổ đông.

Chính sách cho phép cổ đông bầu ra hội đồng quản trị là rất quan trọng. “Chỉ thị chính” của hội đồng quản trị là luôn tìm kiếm lợi ích tốt nhất của các cổ đông. Ban giám đốc thuê và giám sát các giám đốc điều hành, những người bao gồm nhóm quản lý các hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là các cổ đông, một cách hiệu quả, có tiếng nói trực tiếp đối với cách một doanh nghiệp được điều hành.

Minh bạch

Lợi ích của cổ đông là một phần chính của quản trị doanh nghiệp. Cổ đông có thể liên hệ với các thành viên của cộng đồng, những người không nhất thiết phải quan tâm đến doanh nghiệp nhưng vẫn có thể hưởng lợi từ hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Tiếp cận với các thành viên của cộng đồng khuyến khích các đường dây liên lạc thúc đẩy tính minh bạch của công ty. Điều đó có nghĩa là tất cả các thành viên của cộng đồng – những người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi doanh nghiệp – và báo chí, truyền thông đều hiểu rõ về mục tiêu, chiến thuật và cách thức hoạt động của doanh nghiệp nói chung. Tính minh bạch có nghĩa là bất kỳ ai, dù bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp, đều có thể chọn xem xét và xác minh các hành động của doanh nghiệp. Điều này thúc đẩy sự tin tưởng và có khả năng khuyến khích nhiều cá nhân hơn để bảo trợ doanh nghiệp và có thể trở thành cổ đông.

Quản trị doanh nghiệp cần đảm bảo tính minh bạch
Quản trị doanh nghiệp cần đảm bảo tính minh bạch

Bảo mật

Một khía cạnh ngày càng quan trọng của quản trị doanh nghiệp là bảo mật. Cổ đông và khách hàng cần cảm thấy tin tưởng rằng thông tin cá nhân của họ không bị rò rỉ hoặc bị truy cập bởi những người dùng trái phép. Điều quan trọng không kém là đảm bảo rằng các quy trình độc quyền và bí mật thương mại của doanh nghiệp được bảo mật. Một vi phạm dữ liệu không chỉ rất tốn kém. Nó cũng làm suy yếu lòng tin của công chúng đối với doanh nghiệp, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Mất lòng tin của nhà đầu tư có nghĩa là mất khả năng tiếp cận vốn cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Tất cả mọi người trong một doanh nghiệp, từ nhân viên cấp thấp đến thành viên hội đồng quản trị, cần phải thông thạo các quy trình bảo mật của doanh nghiệp như mật khẩu và phương pháp xác thực.

Tại sao quản trị doanh nghiệp tốt là yếu tố không thể thiếu để thành công?

Quản trị doanh nghiệp, theo một cách rất thực tế, đồng nghĩa với việc giảm thiểu rủi ro. Nó quy định các doanh nghiệp có trách nhiệm giải trình và làm cho doanh nghiệp minh bạch hơn với các nhà đầu tư, do đó cải thiện khả năng tiếp cận vốn và bảo vệ các bên liên quan.

Nó đảm bảo các quyền và trách nhiệm của mỗi đơn vị được phân bổ phù hợp, tránh phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào.

  • Nó cung cấp một khuôn khổ cụ thể để vạch ra và đạt được các mục tiêu của công ty.
  • Nó quy định hành vi của công ty bằng cách giới hạn số lượng quyền kiểm soát và quyền lực mà mỗi thực thể sở hữu.
  • Nó đưa ra các quy tắc cho các hoạt động ra quyết định liên quan đến các công việc của công ty.
  • Nó giám sát các hành động của tập đoàn, cũng như các bên liên quan.

Mặt khác, việc quản lý doanh nghiệp thiếu phù hợp có thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa các thành viên có thể gây ra những tác hại lâu dài, chẳng hạn như hình ảnh doanh nghiệp kém và mất lợi nhuận.

Quản trị doanh nghiệp tốt bảo vệ tính toàn vẹn và hình ảnh của doanh nghiệp; những vấn đề này có thể bị đặt câu hỏi nếu các thực thể bên ngoài và bên trong yêu cầu thiếu minh bạch. Với quản trị kém, các bên liên quan thiểu số có thể bị phân biệt đối xử vì các bên liên quan đa số và các giám đốc điều hành ưu tiên lợi ích của họ hoặc các quyết định thiển cận có thể được đưa ra vì những lý do tương tự. Điều này có thể làm suy giảm niềm tin của công chúng và dẫn đến những kết quả không mong muốn.

quản trị doanh nghiệp tốt là yếu tố quyết định đến thành công của doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp tốt là yếu tố quyết định đến thành công của doanh nghiệp

Doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp dụng quản trị doanh nghiệp như thế nào?

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một Hội đồng quản trị đầy đủ và các quy định về quản trị doanh nghiệp thường không cần thiết. Tuy nhiên, quản trị doanh nghiệp vẫn cần lưu ý một số điều sau:

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và giai đoạn đầu, nơi có nhiều cổ đông, hãy tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị thường xuyên và đề cử một “chủ tịch” không chính thức để giữ cho các chiến lược đi đúng hướng, giúp đạt được sự đồng thuận và tránh thành kiến.

Trong trường hợp doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình, tốt hơn là nên thiết lập một khuôn khổ quản trị gia đình để thúc đẩy sự phối hợp giữa các thành viên trong gia đình và cấu trúc mối quan hệ giữa gia đình và doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp phát triển, hãy đánh giá thành phần Hội đồng quản trị để đảm bảo nó phù hợp cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Ở giai đoạn này, có thể có hiệu quả nếu đặt một ban cố vấn giống như một hội đồng quản trị chính thức ngoại trừ không phải tất cả các thành viên đều là giám đốc của doanh nghiệp. Giới thiệu các chuyên gia bên ngoài với một bộ kỹ năng cụ thể có thể giúp đạt được các mục tiêu phát triển kinh doanh của bạn. Các chuyên gia bên ngoài như kế toán doanh nghiệp của bạn thường là thành viên ban cố vấn tốt do kinh nghiệm của họ trong các vấn đề như quản trị, sáp nhập và chiến lược thuế.

Có thể nói, quản trị doanh nghiệp là điều cần thiết để phát triển giá trị gia tăng cho các bên liên quan. Quản trị doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và cân bằng. Điều này cũng đảm bảo rằng lợi ích của tất cả các cổ đông (đa số cũng như cổ đông thiểu số) được bảo vệ. Nó đảm bảo rằng tất cả các cổ đông thực hiện đầy đủ các quyền của họ và tổ chức công nhận đầy đủ các quyền của họ.

Mong rằng với những thông tin cung cấp trong bài viết hôm nay, các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về quản trị doanh nghiệp cũng như tầm quan trọng của nó đối với sự thành công và phát triển của một doanh nghiệp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *